ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Administration Dept.

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป ปริญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ด้านบัญชี 0-3 ปี
  • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ และบัญชีทั่วไป
  • มีประสบการณ์และความรู้ด้านการยื่นแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่ จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • มีทักษะและความสามารถในด้านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ EXCEL เป็นอย่างดี
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ขั้นต่ำ 15,000 บาท
  • สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด