ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Information Technology Dept.

Developer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • พัฒนา Software  ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลงานกับผู้บังคับบัญชา  
  • ทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Software
  • อบรมการทำงานของ Software ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 24 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสายเกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา VB.NET, ASP, ASP.NET, C#.NET, Web Service, Smart Device
  • ขยันมีความรับผิดชอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติในทางบวก
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด