ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Information Technology Dept.

Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

  • งานติดตั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product Implementation)
  • ตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Device)
  • งานติดตั้งตรวจสอบ ดูแล และแก้ไขระบบการสำรอง (Backup) กู้คืน (Restore)
  • จัดทำเอกสาร วิธีการใช้งานของโปรแกรม
  • กรณีมีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยันมีความรับผิดชอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติในทางบวก

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสายเกี่ยวข้อง  
  • มีใจรักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้ด้าน Hardware, Software, Windows, Linux, Network จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด