ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Marketing & Sales Dept.

เจ้าหน้าที่การตลาด (Event)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดงาน Event ต่างๆของบริษัท รับผิดชอบร่วมหาแนวคิดใหม่ๆ ในการวางแผนด้านการตลาด สำรวจวิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ (Present) ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลด้านการตลาดและความเป็นไปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และร่วมปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้แก่บริษัทและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี สาขาการตลาด / เศรษฐศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event อย่างน้อย 2 ปี
  • **มีความรู้ด้านการลงทุน การซื้อ - ขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • **มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความละเอียดรอบคอบ
  • ความกระตือรือร้น, มีทักษะการพูดสื่อสาร และมีทักษะติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office, Presentation ได้เป็นอย่างดี
  • เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด