ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Marketing & Sales Dept.

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ (Senior PR- IR)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบวางแผนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR), ประชาสัมพันธ์ (PR) และการนำเสนอ (Present) ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำสรุปข้อมูลด้านการตลาดและความเป็นไปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท คือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และร่วมปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ และทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • เป็นพิธีกรผู้ดำเนินงานบนเวทีได้ สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และใช้สื่อโฆษณาทุกรูปแบบของทางบริษัท

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด / เศรษฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้าน PR IT อย่างน้อย 0 - 3 ปี ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ (PR) Investor Relation ทุกรูปแบบ เช่น เขียนข่าว ส่งข่าว Clipping ข่าว จัด Press Conference
  • **มีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน การซื้อ – ขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ **จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • **มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
  • ความกระตือรือร้น, มีทักษะการพูดสื่อสารติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี และทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างดี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office(Word/Excel/Power Point), Presentation ได้เป็นอย่างดี
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด