ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Marketing & Sales Dept.

Sale

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านการตลาด งานส่งเสริมการขาย จัดทำแผนการตลาด กระตุ้นยอดขาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / การประชาสัมพันธ์
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น, มีทักษะในการเจรจา และติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • ถ้ามีประสบการณ์ และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้น หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • บริษัทมีสวัสดิการ และคอมมิชชั่น
  • สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด