ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Marketing & Sales Dept.

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับโทรศัพท์ ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์หุ้น โปรแกรมซื้อขายหุ้น
 • แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์หุ้น โปรแกรมซื้อขายหุ้นเบื้องต้นให้ลูกค้าที่โทรมาสอบถาม
 • แก้ไขปัญหาและแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์หุ้น โปรแกรมซื้อขายหุ้น ให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล์ และFacebook
 • Remote เครื่องคอมพิวเตอร์ไปช่วยแก้ไขปัญหาโปรแกรมการวิเคราะห์หุ้น โปรแกรมซื้อขายหุ้น ให้ลูกค้าที่บ้าน
 • รับจองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สอบรม สัมมนาต่างๆ ของบริษัท
 • ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องมีทักษะเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีปฏิภาณ ไหวพริบ ความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ชอบงานบริการ มีความอดทน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีความรู้เรื่องการลงทุนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด