ตำแหน่งงานว่าง
 
 

Marketing & Sales Dept.

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและดูแลนักลงทุน (Training)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานทางด้านการฝึกอบรม จัดทำการเรียน การสอน
 • ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของการจัดการอบรม

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี สาขาการตลาด / เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการฝึกอบรม
 • มีทักษะในการใช้ Social Media
 • **มีความรู้ด้านการลงทุน การซื้อ – ขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • **มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความกระตือรือร้น, มีทักษะการพูดสื่อสาร และมีทักษะติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office, Presentation ได้เป็นอย่างดี
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด