ตำแหน่งงานว่าง
 
 

News Dept.

ผู้สื่อข่าว / ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ข่าวสายเศรษฐกิจ ข่าวสายตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถเขียนข่าว, รายงานข่าว, มีการออกไปสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร, และติดตามเช็คข้อมูลทางเทคนิคของภาวะตลาดหุ้น

คุณสมบัติ

  • หญิง / ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ) วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, เศรษฐศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความอดทนสูง มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่เสมอ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน)
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด