ตำแหน่งงานว่าง
 
 

News Dept.

ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนข่าว (คีย์ข้อมูลข่าว)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รับข้อมูลจากแหล่งข่าว ลำดับใจความสำคัญ ความถูกต้อง ความสวยงาม ความรวดเร็ว เขียนข่าว เสนอข่าว

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี ทั่วไปทุกสาขา
  • มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม (เขียน - อ่าน) และ มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office World ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นะร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่เสมอ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถในการพิมพ์ดีด 30 คำ/นาที เป็นอย่างน้อย
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด