ข้อมูลองค์กร
 
 
การพัฒนาการที่สำคัญ
2544
 • จัดตั้งบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด และเปิดให้บริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดทุน ที่เรียกว่า efinanceThai Service เริ่มต้นมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ จำนวน 3 บริษัทหลักทรัพย์
2545
 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ efinanceThai Service จำนวน 7 บริษัทหลักทรัพย์
2546
 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ efinanceThai Service จำนวน 19 บริษัทหลักทรัพย์
2547
 • ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFT WARE และ DIGITAL CONTENT จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ efinanceThai Service จำนวน 25 บริษัทหลักทรัพย์
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า โดยเรียกชื่อบริการว่า efin Agri Futures Service
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Service) โดยเรียกชื่อบริการว่า efin IR Service
2548
 • เปิดบริการ efin IR Service มีลูกค้าบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ จำนวน 2 ราย
 • เปิดบริการ efin Agri Futures Service มีลูกค้าบริษัทหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้าใช้บริการจำนวน 9 ราย
2549
 • เริ่มวางแผนงาน และดำเนินการโครงการพัฒนากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 2
 • เข้าแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวด Financial Applications ในงาน Thailand ICT Awards (TICTA) 2006 จากการส่งผลงาน Real Time efinanceThai Applications
 • มีบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ efin IR Service จำนวน 19 ราย
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ โดยเรียกชื่อบริการว่า efin TFEX Service
2550
 • เปิดบริการ efin TFEX Service มีลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการจำนวน 13 ราย
 • ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ Real Time efinanceThai เวอร์ชั่นใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า efin Stock Pick Up
 • มีบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ efin IR Service จำนวน 31 ราย
 • เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวด Financial Applications ในงาน Thailand ICT Awards (TICTA) 2007 จากการส่งผลงาน Real Time efinanceThai Applications
2551
 • เปิดบริการโปรแกรม Real Time ตัวใหม่ โดยใช้ชื่อว่า efin Stock Pick Up
 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน efin Smart Learning
 • เปิดบริการหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันเพื่อการลงทุน Investor Station พร้อมเปิดตัวเวบไซต์ www.istationnews.com
2552
 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน "efin meeting Investor on Tour" ตามบริษัทหลักทรัพย์ ต่างๆทั่วประเทศ
 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน " Supporting efin Stock Pick Up software program to Financial Lab of University" ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศ
 • เปิดตัวบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้แบรนด์ IR Plus อย่างเป็นทางการ
2553
 • เปิดบริการคอร์ส “เปลี่ยนนักวิเคราะห์ให้เป็นอาจารย์”
 • พัฒนา Feature Superior Option ใน efin Stock Pick Up Software Program
 • เปิดบริการโปรแกรม Exclusive Feature Program ใน efin Stock Pick Up Software Program
2554
 • ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ มาอยู่ที่ อาคารออนไลน์แอสเซ็ท ถ.รัชดาภิเษก
 • ครบรอบ 10 ปีของอีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม และบริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
2555
 • เปิดตัวรายการ Stock in Trend ทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
 • เปิดตัวรายการ Better Trade ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel
 • เปิดตัวรายการ e-Investor channel บน www.efinanceThai.com
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด