การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 
 

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มีหน้าที่รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน และสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อายุ เพศ สิ่งที่ท่านชอบและสนใจ ซึ่งไม่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปดังนี้ เพื่อการโฆษณาและแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน เพื่อปรับปรุงการบริการ เพื่อทำการวิจัย และเพื่อจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อสำหรับลูกค้าของบริษัท และลูกค้าอื่นๆ เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่น หรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน เว้นแต่จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือเว้นแต่กฎหมายบังคับให้ทำ

เราจะใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลความลับของท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของเราที่ online@efinanceThai.com

 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด