เกียรติประวัติและรางวัล

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดข้อมูลองค์กร กลับสู่หน้าหลัก

เกียรติประวัติและรางวัลของบริษัทที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 : 2013


บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล- รางวัลประจำปี 2565 -


Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2550


บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในแอ็พพลิเคชันทางการเงินที่ดีที่สุด
รางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2550- รางวัลประจำปี 2550 -


Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2549


บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในแอ็พพลิเคชันทางการเงินที่ดีที่สุด
รางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2549- รางวัลประจำปี 2549 -