แบบฟอร์มติดต่อบริษัทส่ง

ข้อมูลติดต่อ


466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

02 023 8800

02 022 6255

[email protected]
ฝ่ายการตลาด


02 023 8800

[email protected]

ฝ่ายการตลาด และขาย


แผนกการตลาด 1 บริการอีไฟแนนซ์ไทย


คุณวชิรเมธฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

คุณวชิรเมธฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

[email protected]แผนกการตลาด 2 บริการนักลงทุนสัมพันธ์


IR - Offline

คุณจีรวรรณ อำไพวรรณ

คุณจีรวรรณ อำไพวรรณ

[email protected]

IR - Online

คุณดิษกร เทพจอมใจ

คุณดิษกร เทพจอมใจ

[email protected]

คุณจารุพร แก้วสุวรรณ

คุณจารุพร แก้วสุวรรณ

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


แผนกทรัพยากรบุคคล


คุณดรุณี รังษีบุตร

คุณดรุณี รังษีบุตร

[email protected]แผนกบัญชีการเงิน


คุณวาสนา เทศขำ

คุณวาสนา เทศขำ

[email protected]

เว็บไซต์ของบริษัท


Online Asset Company Limited

www.onlineasset.co.th


efinanceThai.com

www.efinanceThai.com
IR Service

www.irplus.in.th


efin Trade Plus

www.i2trade.com

สถานที่ตั้งของบริษัท
  • โดยรถยนต์ : เข้าซอยรัชดาภิเษก 26 ตรงไปตามทางถึงซอย รัชดาภิเษก 28 บริษัทอยู่ขวามือ (ถนนทางเดียว)
  • โดยรถไฟใต้ดิน : ลงที่สถานีรัชดาภิเษกทางออกหมายเลข 3


Online Asset


466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

02 023 8800

02 022 6255