ร่วมงานกับเรา

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด


ร่วมงานกับเรา กลับสู่หน้าหลัก

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
Efin group

กลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีด้านสื่อและการลงทุน มากว่า 19 ปี ด้วย New Normal ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม การระบาดของโรคใหม่ๆ ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป กลุ่มสังคมผู้สูงอายุที่สัดส่วนที่มากขึ้น ความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด เป็นต้น ทำให้ทางกลุ่มธุรกิจมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและได้กำลังขยายธุรกิจเข้าไปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตอบสนองกับธุรกิจอนาคตหลักๆ ดังนี้

1. ธุรกิจพลังงานสะอาด อันได้แก่ แสงอาทิตย์ พลังงานลม ไบโอดีเซล ยานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า

2. ธุรกิจทางด้านตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล

3.ธุรกิจทางการแพทย์และสาธารณสุข


ด้วยประสบการณ์ความรู้สามารถของทีมงานที่เป็นที่ยอมรับ ทำให้ทางกลุ่มได้รับโอกาสในโครงการต่างๆที่รออยู่หลายโครงการ เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโต แข็งแรง มั่นคงยิ่งกว่าเดิม ทางกลุ่มจึงขอเรียนเชิญท่านที่มีมุมมองเช่นเดียวกับเรา เชื่อในศักยภาพของกลุ่มธุรกิจเรา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

สวัสดิการ

- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

- Work From Home (ตามฝ่ายงาน)

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ / ประกันชีวิต

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- วันลากรณีต่างๆ เช่น ลาเพื่อสมรส, ลาเพื่อร่วมพิธีศพ, ลาในเดือนเกิด

- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น กรณีงานฌาปนกิจศพ

- ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทตามอายุงาน

- เงินโบนัสตามผลงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งที่รับสมัครพนักงาน

ช่องทางการสมัคร

** ช่องทางการสมัครออนไลน์สำหรับพนักงาน สมัครด้วยตนเองคลิกปุ่มด้านล่าง

สมัครพนักงานออนไลน์

หรือดูข้อมูล ติดต่อเรา

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาคุณเจอ และนำเสนองานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ซึ่งเป็นการเปิดรับโอกาสที่จะได้งานที่ใช่ และหากผู้ประกอบการสนใจแต่ข้อมูลของคุณอาจยังไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการอาจขอข้อมูลของคุณเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเอกสารสมัครงานที่คุณต้องเตรียมไว้ให้พร้อม ดังนี้


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายติดใบสมัคร เเละเอกสารใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ฟอร์มตามลิ้งค์ด้านบน)
 • Resume
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

บริษัทมีการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน และเทคโนโลยี อีกหลากหลายบริการ อันได้แก่ บริษัท efin Smart Data บริการส่งข้อมูลข่าวสาร sms แบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมงานสัมมนาการลงทุน การอบรมเครื่องมือที่ใช้การลงทุน การพัฒนาเว็บไซด์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ เป็นต้น


การเป็นผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยการนำเสนอระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งที่รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ช่องทางการสมัคร

** ช่องทางการสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน สมัครด้วยตนเองคลิกปุ่มด้านล่าง

สมัครนักศึกษาฝึกงานออนไลน์

หรือดูข้อมูล ติดต่อเรา

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับนักศึกษาฝึกงานจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาคุณเจอ และนำเสนองานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ซึ่งเป็นการเปิดรับโอกาสที่จะได้งานที่ใช่ และหากผู้ประกอบการสนใจแต่ข้อมูลของคุณอาจยังไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการอาจขอข้อมูลของคุณเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเอกสารสมัครงานที่คุณต้องเตรียมไว้ให้พร้อม ดังนี้


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครขอฝึกงาน

 • Resume
 • ผลการเรียน ตั้งเเต่ปี 1 – ปัจจุบัน (ฉบับไม่ต้องสมบูรณ์)
 • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้องด้วย)
 • Project ที่เคยทำ (ขอเป็นไฟล์ PDF. เเบบรวมคร่าวๆ)

บริษัทมีการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน และเทคโนโลยี อีกหลากหลายบริการ อันได้แก่ บริษัท efin Smart Data บริการส่งข้อมูลข่าวสาร sms แบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมงานสัมมนาการลงทุน การอบรมเครื่องมือที่ใช้การลงทุน การพัฒนาเว็บไซด์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ เป็นต้น


การเป็นผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยการนำเสนอระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง