คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดข้อมูลองค์กร กลับสู่หน้าหลัก

คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทคณะกรรมการบริษัท


นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
กรรมการ
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
กรรมการ
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
กรรมการ
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
กรรมการคณะผู้บริหาร


นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
ประธานกรรมการบริหาร
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
ซื้อขายหลักทรัพย์
นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
บรรณาธิการบริหาร
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
นายวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
นายวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1
นางสาวจีรวรรณ อำไพวรรณ
นางสาวจีรวรรณ อำไพวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2
นางวาสนา เทศขำ
นางวาสนา เทศขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร